BerlinChemie to midzynarodowa firma farmaceutyczna prowadzca badania naukowe i bdca czci woskiej grupy Menarini z siedzib we Florencji.